Welkom aan onze bevrijders!

Ieder najaar vieren we in Zuid Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting en herdenken we de slachtoffers van de 2e Wereld Oorlog. In 2019 werd driekwart eeuw vrijheid overal op een bijzondere wijze gevierd en herdacht. Ook in het voormalige kerkdorp Mierlo-Hout begonnen de eerste voorbereidingen voor deze septemberfestiviteiten al in 2017. 

Bekend is, dat Helmond op 25 september, pas drie dagen na Mierlo-Hout en Stiphout werden bevrijd van de Duitse bezetting. Vast staat nu, dat Mierlo-Hout het startpunt wordt van het evenement binnen de regio Helmond en zoals het er nu uitziet ook voor de gehele Peelregio (Death Valley).
In Mierlo-Hout worden alle basisscholen bij het evenement betrokken en er worden speciale voorlichtingen gehouden. Ook de bewoners van zorgcentrum Alphonsus worden niet vergeten.

Programma september 2019

♦ Vrijdag 6 september
Presentatie in Zorgcentrum Alphonsus Hoofdstraat Mierlo-Hout.
Informatiebijeenkomst voor de bewoners m.b.t. de doorkomst van de militaire colonne van 17 september.

♦ Maandag 9 september
Aanbrengen versiering met vlaggen en banieren op de Hoofdstraat en Rotonde De Barrier in het kader van “75 jaar vrijheid”.

♦ Donderdag 12 september
De nieuwe adoptanten van het monument, groep 8 van OBS ’t Hout krijgen toelichting over hun taken voor het adoptiejaar 2019-2020.

♦ Vrijdag 13 september
Bezoek War Cemetery Mierlo en rondleiding voor groep 8 van de OBS ‘t Hout. Er wordt verteld over de geschiedenis van de Oorlog & Bevrijding in Zuid Oost Brabant.

♦ Maandag 16 september
– Opbouw Expositie 2e Wereld Oorlog in Wijkhuis De Geseldonk
– Vlaggen hangen bij alle basisscholen in Mierlo-Hout
– Bloemlegging bij graven Brits Ereveld, Geldropseweg Mierlo. (tijdstip volgt!)

Dinsdag 17 september: Welkom aan onze bevrijders!

De doortocht van de colonne met militaire voertuigen uit de 2e W.O. kennen we nog van het 70e bevrijdingsjaar. Kinderen, ouders en grootouders stonden rijen dik op de Hoofdstraat om onze ‘bevrijders’ te verwelkomen. Ook onze burgemeester en het voltallige college waren hierbij aanwezig.
Het geheel was een kleine herbeleving van de Bevrijdingsdagen zoals die in de septemberdagen van 1944 hebben plaatsgevonden.
Dinsdag 17 september wordt zonder twijfel de grote Eye Catcher van de regio. In het centrum van Mierlo-Hout worden om 12.30 uur zo’n 125 historische voertuigen, waarvan minimaal 3 tanks, uit de groep Garden 75 worden verwacht. Het is een unieke eenmalige opzet van alleen Britse voertuigen. Dit is overigens het dubbele aantal dat in 2014 met groot onthaal door het centrum van Mierlo-Hout trok. De voertuigen en personen worden ook nu weer begroet door onze schoolkinderen.

Re-enactment
Tijdens de stop worden de voertuigen aan weerszijde van de Hoofdstraat in een lange rij opgesteld terwijl de bemanning in en om de ontmoetingsplaats van “Nei Skoen” en Zorgcentrum Alphonsus een lunch zal worden aangeboden. Dan bestaat ook de mogelijkheid om deze voertuigen te bezichtigen en en jong en oud krijgen de gelegenheid om via deze mega Re-enactment het gevoel van 75 jaar vrijheid opnieuw te beleven.

Eregroet
Naar verwachting zal de colonne omstreeks 14.00 uur, na een eregroet bij het Herdenkingsmonument de route vervolgen via de Houtse Paralleweg, naar de onderdoorgang Kasteelherenlaan, Helmond-West richting het monument in Stiphout. Later die dag zal Garden 75 een overnachtingsplek inrichten in een weiland te Son.

18 t/m 22 september Expositie “Beleef 75 jaar vrijheid”
Dit is een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie uit particuliere verzamelingen, ten tijde van de oorlog en bevrijding.
Locatie: Wijkhuis de Geseldonk
Kijk voor de openingstijden en meer info op www.monumentmierlohout.nl/expositie

Groep 8 van de basisscholen in Mierlo-Hout krijgen een toelichting en er wordt verteld over de geschiedenis van de Oorlog & Bevrijding in Zuid Oost Brabant.Zaterdag 21 september Ouderenmiddag “Beleef 75 jaar Vrijheid”
Deze middag staat in het teken van onze ouderen.
Met optredens van o.a. “Just For Fun” en de “Brabantse Stoomblazerij Mierlo-Hout”
Tevens wordt er een presentatie gegeven rondom de gevechten die destijds op 22 september 1944 hebben plaatsgevonden in de directe omgeving van het huidige herdenkingsmonument.
Locatie Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44, 5706 XC, Mierlo-Hout
Aanvang 14:00 uur (
Zaal open 13:00 uur)
Kaarten GRATIS te verkrijgen in Wijkhuis de Geseldonk op:
Zaterdag 14 september: van 11:00 – 12:00 uur

Zondag 22 september 2019 Herdenkingsdienst St.Luciakerk
Op de officiële Bevrijdingsdag van Mierlo-Hout staat de jaarlijkse herdenkingsdienst natuurlijk dit keer in het kader van 75 jaar vrijheid. Tijdens de dienst worden de inwoners van Mierlo-Hout en militairen herdacht die tijdens de Oorlog en Bevrijdingsdagen om het leven zijn gekomen.

De dienst wordt opgeluisterd door kinderkoor van de Odulfusschool en een afvaardiging van Muziekvereniging Unitas. Ook aanwezig zijn het Gilde Sint Antonius Abt en de kinderen van adoptieschool OBS ’t Hout.

Aanvang 10.15 uur
Sint Luciakerk, Hoofdstraat 157, 5706 AL, Mierlo-Hout.

22 september 2019 Bevrijdingsconcert “Band of Liberation”
Ooit was het de bedoeling dat de Band of Liberation een eenmalig optreden zou verzorgen gedurende de Internationale Rijntaptoe tijdens de editie in het jaar 2000, in het kader van de bevrijding.
Hiervoor werden 35 Speciaal geselecteerde en ervaren muzikanten benaderd. Een groot aantal van hen waren oud militairen welke ervaring hadden met traditionele militaire marsmuziek. Deze ervaring hadden zij opgedaan in diverse militaire fanfares en tamboerkorpsen. Muziek werd bijeen gezocht en authentieke Canadese battledresses werden gevonden. Aldus ontstond de Band of Liberation Army Band.

Echter door het grote succes van het optreden bij het grote publiek en de sfeer tijdens de repetities, die menig oud-militair terug doet denken aan de eigen al dan niet muzikaal ingevulde diensttijd, zorgde ervoor dat er stemmen opgingen om de Band of Liberation een volwaardig bestaan te geven. Het repertoire is inmiddels flink uitgebreid en bestaat niet alleen uit oude marsmuziek. Ook nummers van Glenn Miller, Vera Lynn en vele prachtige koralen worden door de band ten gehore gebracht, uiteraard alles in de stijl van de periode rond de Tweede Wereldoorlog.
Ook is er ’n gezamenlijk optreden van Mezzo-Soprano Emma Brown.
Tegenwoordig is de Band of Liberation nog steeds springlevend. Het aantal deelnemers is er niet minder om geworden en de Band is een veelgevraagde gast op diverse parades, herdenkingen en taptoes.

Aanvang concert: 12.30 u – 14.30 uur
Locatie: Wijkhuis de Geseldonk; Cederhoutstraat 44, 5706 XC, Mierlo-Hout.
De toegang is vrij. Kijk voor meer info op www.bandofliberation.nl

Zondag 22 september Herdenkingsbijeenkomst
Deze bijeenkomst staat in het teken van ”Beleef 75 jaar Vrijheid”

Tijdens deze plechtigheid zal het bevrijdingsvuur worden ontstoken en worden er kransen en bloemen gelegd. Ter afsluiting van de ceremonie plaatsen schoolkinderen kaarsen.
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Herdenkingsmonument Hoek Hoofdstraat / Houtse Parallelweg.

De bijeenkomst wordt ondersteund door de Band of Liberation, Gilde Sint Antonius Abt en de Schoolkinderen van OBS ’t Hout .
Blijf op de hoogte!
Het programmaoverzicht met de juiste data, tijdstippen en alle overige updates worden in de komende tijd gepubliceerd op deze website.
Kijk voor alle andere regionale septemberfestiviteiten op www.helmondvrij.nl

Lees ook: Het monument (De oprichting en realisatie)