Over ons

 

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mario Coolen
Penningmeester : Henk van de Westerlo
Secretaris : Harrie Raaijmakers
Bestuurslid : Patrick van Seggelen
Bestuurslid : Ad Schepers

Vrijwilligers:
Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis en wordt dus niet beloond.
Inkomsten:
Worden gegenereerd uit: de wervingen van vrienden van de stichting, donaties en sponsering door het bedrijfsleven. 

Beleidsplan: 
De stichting heeft ten doel de instandhouding van het Herdenkingsmonument, als symbool van leven in vrijheid, en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het doen van, het deelnemen aan en jaarlijks organiseren van, alsmede het ondersteunen van bijeenkomsten ter herdenking van de bevrijding van de bezetting in en na de Tweede Wereldoorlog;

• Het onder de aandacht brengen van het feit dat in de Tweede Wereldoorlog in de wijk Mierlo-Hout (Helmond) zowel burgers als militairen zijn gesneuveld;

• Kennis en ervaring op het gebied van hetgeen in de Tweede Wereldoorlog in Mierlo-Hout is geschied ter beschikking stellen aan belangstellende;

• Onze schooljeugd er maximaal in te betrekken, door jaarlijks per toerbeurt (adoptieklassen) een educatief programma voor te schotelen;

• Tevens het onderhouden van contacten met nabestaanden van de in de Tweede Wereldoorlog in Mierlo-Hout gesneuvelde burgers en militairen;

Vermogen:
• Bij mogelijke opheffing van de stichting, heeft het bestuur besloten om het batig saldo, te schenken aan een organisatie die zich inzet voor een het goede doel binnen de gemeenschap Mierlo-Hout.

Contactadres:
Binnenvoort 6, 5706 GB, Helmond tel. 06-22606053
RSIN/Fiscaal nummer: 855593283 | KvK: 64271153
• Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout is een culturele ANBI instelling.

Scroll naar boven