Word vriend

In 2011 werd het herdenkingsmonument in Mierlo-Hout opgericht. Dankzij de vrijwillige inzet van enkele MierloHoutenaren wordt er jaarlijks op 22 september een bevrijdingsherdenking georganiseerd. Dit jaar besloten zij om van het comité achter het monument een stichting op te richten om voortzetting van de herdenkingen en het onderhoud aan het monument te kunnen waarborgen voor de toekomst. Want wij mogen niet vergeten te herdenken. Om onderhoud aan het monument te plegen en om de jaarlijkse herdenking te financieren hoopt de stichting ‘vrienden van het monument’ te kunnen werven. Op de OVMH beurs is dit jaar voor het eerst een stand van de stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout. (HMMH) Het stichtingsbestuur nodigt iedere inwoner uit om vriend van het monument te worden, zij kunnen zich tijdens de beurs inschrijven bij de stand. Tevens is er een ondersteunende actie bedacht. Jaarlijks siert van de lente tot diep in de herfst een prachtig oranjegekleurde ring Afrikaantjes de plek rond het monument. Tijdens de beursdagen gaat de stichting starten met de verkoop van zakjes met oranjebloemenzaad (Tagetes) waarvan de gehele opbrengst ten goede komt van het monument. Steun het monument en koop voor 1 euro per zakje het bloemenzaad voor in uw tuin of balkon. Het monument werd dit jaar officieel geadopteerd door OBS ‘t Hout. In november gaat de HMMH ook de drie andere basisscholen in Mierlo-Hout zoveel mogelijk betrekken bij de herdenkingen en wordt besproken hoe het adopteren van het monument in de toekomst kan worden voortgezet. De Odufusschool hield op 22 oktober open huis. Daar werd het bloemenzaad door de kinderen aangeboden aan de bezoekers, waarmee de primeur van de bloemenverkoop aan de jeugd van de Odulfusschool toekwam. Bezoek stand op de beurs en word vriend van het monument. Meer informatie via secretaris@hmmh.nl.